Gọi ngay 028.37280750

xử lý nước

  01-03-2018 10:16

1.POLYME ANION

2.CATION

3.PAC

CÔNG DỤNG: Chất trợ keo tụ

Hỗ trợ và đẩy mạnh quá trình keo tụ trong xử lý nước

QUY CÁCH (120KG/THÙNG)


4. ANTIFORM
CÔNG DỤNG: Phá bọt
Phá bọt, kháng bọt trong quá trình xử lý nước

QUY CÁCH (120KG/THÙNG)